RSS
A A A
SmodBIP

Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI
SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku

Nasza misja: Świadczenie usługi placówki ochrony zdrowia w ramach umowy z NFZ.
Nasza wizja:Ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych zgodnych
z obowiązującymi standardami.

     Udzielamy świadczeń medycznych pacjentom zgodnie z obowiązującymi ustawami dotyczącymi ochrony zdrowia oraz innymi dokumentami, które określają zasady dotyczące naszego funkcjonowania nie uregulowane w ustawach.

     Wdrożony, ustanowiony i utrzymywany System Zarządzania Jakością, odpowiada najlepszym praktykom wynikającym z postanowień międzynarodowego standardu PN – EN ISO 9001:2015.

     Postawiliśmy sobie wymierny cel, który polega na dążeniu do osiągnięcia jak największego zadowolenia Pacjentów z jakości świadczeń zdrowotnych w naszym Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki ZdrowotnejPRO FAMILIA.

     Z punktu widzenia Pacjentów na świadczenia te składają się następujące procesy:
• rejestracja pacjenta
• diagnozowanie
• leczenie
• pielęgnacja
• usługi medycyny szkolnej
• usługi medycyny pracy

     Poprzez badanie percepcji Pacjentów odnośnie powyższych działań, jesteśmy w stanie doskonalić się tak, aby osiągać możliwie wysokie wskaźniki ich zadowolenia – czerpiąc jednocześnie satysfakcjęz efektów naszej pracy.

Radomsko, kwiecień 2017r.Opublikował: Paweł Majewski
Publikacja dnia: 26.05.2017
Podpisał: Aleksandra Klaja
Dokument z dnia: 26.05.2017
Dokument oglądany razy: 2 218